کنستانتره 5 درصد اکونومیک
  • economic.png

نظر به تولید موفق کنسانتره اکونومیک و استقبال گسترده مرغداران محترم در مناظق مختلف کشور، شرکت زرین دانه پارس بر آن شد تا محصولی با نام تجاری اکونومیک پلاس معرفی نماید. این محصول تک مرحله ای است و مقدار مصرف آن در طول دوره متغیر است. در این کنسانتره تراکم اسیدهای آمینه و سایر ریز مغذی ها جهت پرورش ایده آل در شرایط آب و هوایی مختلف در نظر گرفته شده است.

Project information
نوع کنستانتره: Bow Themes
درصد کنسانتره: Design
تعداد مراحل: Mobile app design
برند اختصاصی: May 20, 2015