افزایش سن مرغ (بعد از 40 تا 45 هفتگی)، عدم تعادل و زیادی بعضی مواد معدنی سبب کاهش جذب مواد معدنی موثر در کیفیت پوسته تخم مرغ می شود. پژوهش ها بیانگر جذب بیشتر مواد معدنی ضروری به فرم آلی (کیلیت شده با اسیدهای آمینه) و بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ می باشد. تنش گرمایی، شرایط قلیایی روده، آلودگی مایکوتوکسینی جیره غذایی سبب کاهش کیفیت پوسته تخم مرغ می شود که با افزودنی های لازم می توان از اثرات منفی آن ها بر کاهش کیفیت پوسته تخم مرغ به طور موثری کاست.

 

این محصول با تأمین مواد مغذی موثره شامل مواد معدنی کمیاب، ویتامین های ضروری و مواد بهبود دهنده در ساخت و افزایش ضخامت و استحکام پوسته تخم مرغ مفید واقع می شوند. در تأمین مواد معدنی کمیاب از اشکال آلی کیلیت شده با اسیدهای آمینه که جذب بالاتری در دستگاه گوارش دارند استفاده شده است. همچنین از ویتامین ها و مواد اسیدی کننده دستگاه گوارش و سایر مواد موثر در جذب مواد معدنی ضروری و همچنین از ویتامین های کاهش دهنده اثرات تنش عمومی و گرمایی بهره گرفته شده است.

 

مواد تشکیل دهنده محصول: مواد معدنی روی، منگنز، مس، آهن و سلنیوم به فرم کیلیت با اسیدهای آمینه؛ ویتامین ها، اسیدهای آلی و مواد افزایش دهنده جذب مواد معدنی موثر در بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ و سایر مواد مجاز حجم دهنده.

مقدار مصرف: 1 تا 2 کیلوگرم در تن خوراک

وزن خالص: 10 کیلوگرم

 

اهمیت توجه به کیفیت پوسته تخم مرغ

طى دو دهه اخير همگام با اصلاح ژنتیکی مرغهاى تخمگذار، در روشهاى تغذيه آن ها پیشرفت های چشمگیری بوجود آمده است ولى از نظر روش هاى تامين مواد مغذی جهت بهبود کيفيت تخم مرغ پیشرفت ها و توصیه های کاربردی کمى صورت گرفته است.
کیفیت کم پوسته هزینه ی سنگین ناملموسی را به تولید کنندگان تخم مرغ وارد می کند بیش از 10 درصد تخم مرغ های تولیدی غیر قابل جمع آوری یا شکسته می باشند 2 تا 5 درصد اولیه به دلیل بدون پوسته بودن، ترک خوردگی و شکستگی غیرقابل جمع آوری هستند و 5 تا 8 درصد دیگر در طول جمع آوری، تمیز کردن، بسته بندی و انتقال تا مصرف کننده نهایی از بین می روند. البته بیشتر تولید کنندگان به اشتباه تنها 2 تا 5 درصد اولیه شامل تخم مرغ های غیر قابل جمع آوری را به عنوان تلفات ناشی از کیفیت کم پوسته تخم مرغ در نظر می گیرند که با احتساب آن هم سالانه خسارت اقتصادی زیادی متوجه تولید کنندگان می باشد. این خسارت برای پرورش دهندگان مرغ مادر به دلیل کاهش جوجه درآوری و حیات بعدی جوجه ها خیلی سنگین تر است لذا کیفیت پوسته تخم مرغ که ناشی از ضخامت، استحکام و شکل مناسب آن می باشد از مهمترین عوامل اقتصادی صنعت تولید تخم مرغ نطفه دار و خوراکی و بازار پسندی آن می باشد.

تشکیل و عوامل موثر بر کیفیت پوسته تخم مرغ

 

پوسته به عنوان پوشش خارجی تخم مرغ، محتویات داخلی را از آسیب های مکانیکی- شیمیایی و ورود عوامل میکروبی بیماری زا مانند سالمونلا محافظت می کند. تشکیل پوسته تخم مرغ یک فرایند کامل و پیچیده ای از شکل گیری لایه شبکه ای از الیاف پروتئینی و گلیکو پروتئینی به عنوان یک چهار چوب (اسکلت) و کلسیم گذاری روی آن است که تعدادی عوامل وراثتی، تغذیه ای، هورمونی، محیطی، پاتولوژی و مدیریتی در آن دخیل می باشند. یک تخم مرغ با کیفیت پوسته ی خوب زمانی می تواند تشکیل شود که این عوامل در شرایط ایده آل و هماهنگی مناسب با یکدیگر داشته باشند. پوسته تخم مرغ تقریباً حاوی 2/2 گرم کلسیم به شکل کربنات کلسیم، 3/0 درصد فسفر، 3/0 درصد منیزیم همراه با مقادیر جزئی سدیم، ‌پتاسیم، روی، منگنز، آهن و مس و کمتر از 2 درصد مواد آلی می باشد. ماتریکس آلی از رشته های متعدد پروتئینی با یک لفاف گلیکو پروتئینی تشکیل شده است. بخش عمده مواد پروتئینی آن را ماده شبه کراتینی (حاوی 70 تا 75 درصد اسید آمینه های گوگرد دار) و بخش کوچکی (10 درصد) از آن را کلاژن می سازد. ماتریکس آلی پوسته دارای ویژگی اتصال به کلسیم می باشد لذا نحوه سازماندهی آن در مدت تشکیل پوسته بر استحکام پوسته اثر می گذارد. اهمیت ماتریکس آلی در این است که به عنوان عاملی موثر در کیفیت پوسته شناخته شده است.

 

با توجه به اینکه کلسیم به صورت کربنات کلسیم در حدود 94 تا 97 درصد پوسته را تشکیل می دهد در بین عوامل تغذیه ای، کلسیم، تعادل کلسیم و فسفر، ویتامین D3 به اندازه کافی در جیره های غذایی مورد توجه قرار گرفته اند ولی مشکل کاهش کیفیت پوسته تخم مرغ در اکثر مواقع به دلیل کمبود سایر مواد مغذی و مواد غیر مغذی بهبود دهنده می باشد. این مواد مغذی شامل روی، منگنز، مس، آهن، سلنیوم و … می باشند که در تشکیل، ضخامت و استحکام پوسته تخم مرغ نقش دارند. روی (Zn) کوفاکتور آنزیم های کراتیناز (موثر در شکل گیری غشاهای پوسته) و کربنیک آنهیدراز (آنزیم وابسته به روی (Zn)  که حاوی 33 درصد روی است) نقش اساسی در ساخت کربنات کلسیم ماده اصلی پوسته دارد. منگنز با فعالیتهای متابولیکی و آنزیمی در تولید غشاهای پوسته و پروتئین-موکوپلی  ساکاریدهای پوسته تخم مرغ و همچنین پوسته آهکی سخت و محکم نقش مهمی ایفا می‌کند. نقش فیزیولوژیک مس به عنوان فعال کننده آنزیمهای موثر در سنتز غشاءهای پوسته (ترکیب مشتقی از لیزین و اسیدهای آمینه پرولین، هیستیدین و سیستین) در ایستموس بویژه در ترکیب آنزیم لیزیل اکسیداز دخیل در ساخت الاستین است. الاستین در تخمدان در جلوگیری از تولید تخم مرغهای حاوی لکه‌خونی و همچنین ایجاد غشاءهای پوسته تخم مرغ نقش مهمی دارد. همچنین مس در متابولیسم آهن و تکامل گلبولهای قرمز و بهبود عملکرد سیستم ایمنی نقش مهمی دارد. سلنیوم نه تنها به عنوان یک آنتی اکسیدان، بلکه در سنتز کمپلکس پروتئینی و اسیدآمینه ای حاوی سلنیوم  در کیفیت تخم مرغ دخیل است.