نظر به تولید موفق کنسانتره اکونومیک و استقبال گسترده مرغداران محترم در مناظق مختلف کشور، شرکت زرین دانه پارس بر آن شد تا محصولی با نام تجاری اکونومیک پلاس معرفی نماید. این محصول تک مرحله ای است و مقدار مصرف آن در طول دوره متغیر است. در این کنسانتره تراکم اسیدهای آمینه و سایر ریز مغذی ها جهت پرورش ایده آل در شرایط آب و هوایی مختلف در نظر گرفته شده است.