نژاد های مرغ

نژاد راس

انواع نژادهای مرغ گوشتی : قسمت (۱) همانطور که هر موجود زنده ای دارای نژادها و گونه های مختلفی هستند ... ادامه مطلب